Aktualności

 

„Moja wiedza, mą drogą do sukcesu” Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wyjazdy edukacyjne uczniów Zespołu Szkół w CNK w ramach projektu
„Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”

W dniu 5 czerwca uczniowie naszej szkoły odwiedzili Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Wyjazdy edukacyjne do CNK i udział w zajęciach laboratoryjnych: chemicznych, biologicznych, robotycznych i fizycznych - to jedno z założeń projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poeksperymentować i poobserwować różne zjawiska przyrodnicze, jak również poszerzyć swoją wiedzę na temat naszej planety oraz kosmosu poprzez wizytę w Planetarium. O tym, jak wiele można dowiedzieć się i odkryć uczestnicząc w tego typu przedsięwzięciach świadczą wypowiedzi naszych uczniów:

Dominika – absolwentka klasy IV technikum logistycznego relacjonuje : „Pod ciśnieniem” to nazwa zajęć, w których mieliśmy możliwość uczestniczyć podczas wizyty w laboratorium robotycznym. Prowadzący przekazał nam wiedzę na temat właściwości powietrza pod ciśnieniem niezbędną do wykonywania dalszych doświadczeń. Nauczyliśmy się jak montować i sterować układami pneumatycznymi i elektropneumatycznymi. Projektowaliśmy także swoje własne układy zasilane sprężonym powietrzem, które później porównywaliśmy między sobą.

Nina Ciupak – z klasy IV technikum logistycznego opowiada: „w laboratorium fizycznym uczestniczyliśmy w zajęciach pt.: ,, Obudzić Krakena''. Podczas tych zajęć dowiedzieliśmy się jakie prawa fizyki pomagają nam trafiać do celu i jaka wiedza matematyczna przydaje się artylerzystom. Wykonywaliśmy doświadczenie polegające na badaniu zasięgu rzutu ukośnego. Naszym zadaniem było ustalenie najlepszej prędkości oraz kąta nachylenia by trafić do celu armatką artyleryjską. Tym celem był morski stwór Kraken, którego dzięki dokładnym obliczeniom udało nam się pokonać”.

Agata Chmielarska – uczennica klasy III technikum hotelarskiego wspomina: „na wycieczce dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. W laboratorium chemicznym badaliśmy wiele związków i dochodziliśmy śmierci pewnego człowieka. W laboratorium biologicznym poznaliśmy budowę zwierząt, musieliśmy dopasować narządy do ich nazw. Poza tym była to dla nas świetna przygoda, mogąc zobaczyć w Centrum Kopernika tak wiele ciekawych i wspaniałych wynalazków”.

Dodajmy, iż następny wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernika już 13 czerwca. Dzięki naszemu projektowi w przyszłym roku szkolnym następni uczniowie będą mogli „odkrywać kolejne naukowe tajemnice” oczywiście całkowicie bezpłatnie, co cieszy zarówno uczniów, rodziców jak i nas – kadrę projektu. Tym bardziej utwierdza nas to w przekonaniu, iż to co robimy ma naprawdę sens, gdyż motywuje uczniów do nauki a przecież „nauka to pokarm dla rozumu”.

koordynator projektu, nauczyciel ZS Aneta Wąsek

   

„Moja wiedza, mą drogą do sukcesu” Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

„Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”

Mija już prawie rok od rozpoczęcia projektu: „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu” w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim. Czas na krótkie podsumowanie naszej pracy. W ramach rozwoju kompetencji kluczowych dokonana została rekrutacja 144 uczniów technikum do projektu. W sumie od października odbyło się 1388 godzin dodatkowych zajęć dla uczniów z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, geografia, informatyka, j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki. Są to zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze i koła zainteresowań. Dokonano rekrutacji 43 nauczycieli do projektu. Odbyło się siedem kursów doskonalących dla nauczycieli. Zatrudniono nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów (w sumie 21 nauczycieli prowadzi zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze i koła zainteresowań). Doradca zawodowy prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne. W sumie doradztwem edukacyjno-zawodowym objęto 140 uczniów a indywidualnym 120 uczniów. Przeprowadzono 110 godzin zajęć z doradztwa indywidualnego oraz 60 godzin zajęć doradztwa grupowego. Zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne na łączną sumę 21.249 zł. Organizujemy także wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernika w celu wizyty w Planetarium oraz przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych: fizycznych, robotycznych, chemicznych i biologicznych. Ze środków projektu wyposażono pracownię komputerową ICT na sumę 118.355,00 zł. oraz pracownię przyrodniczą na sumę 51.506,00 zł. Całkowita wartość projektu to 553.512,50 zł.

Tuż po wakacjach planujemy dalszą realizację zajęć pozalekcyjnych w postaci kół zainteresowań, zajęć rozwijających, dydaktyczno-wyrównawczych dla 144 uczniów, kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz dalsze prowadzenie zajęć w ramach doradztwa zawodowego – grupowego i indywidualnego.

Mamy nadzieję, że nasza praca przyniesie oczekiwane efekty w postaci wzrostu wiedzy i umiejętności uczniów.

tekst: Aneta Wąsek, zdjęcia: Magdalena Flis

Galeria zdjęć

   

„Moja wiedza, mą drogą do sukcesu” Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Moja wiedza, mą drogą do sukcesu

Minęły już trzy miesiące od rozpoczęcia projektu: „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu” w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim. Czas na krótkie podsumowanie naszej pracy. W ramach rozwoju kompetencji kluczowych dokonana została rekrutacja 140 uczniów technikum do projektu. Odbyło się 268 godzin dodatkowych zajęć dla uczniów z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, geografia, informatyka, j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki. Są to zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze i koła zainteresowań. Dokonano rekrutacji 40 nauczycieli do projektu. Odbyły się trzy kursy doskonalące dla nauczycieli (w sumie 26 godzin). Zatrudniono nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów (w sumie 21 nauczycieli prowadzi zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze i koła zainteresowań). Doradca zawodowy prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne. W sumie doradztwem edukacyjno-zawodowym objęto 140 uczniów a indywidualnym 120 uczniów. Zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne na łączną sumę 21 249 zł. Wyposażono pracownię komputerową ICT na sumę 113 583,9 zł. oraz pracownię przyrodniczą na sumę 35 243,91 zł. Całkowita wartość projektu to 553512,50 zł.

W najbliższym czasie planujemy dalsze wyposażenie pracowni przyrodniczej, realizację zajęć pozalekcyjnych w postaci kół zainteresowań, zajęć rozwijających, dydaktyczno-wyrównawczych dla 140 uczniów (w sumie 139 grup), kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz dalsze prowadzenie zajęć w ramach doradztwa zawodowego – grupowego i indywidualnego.

Mamy nadzieję, że nasza praca przyniesie oczekiwane efekty w postaci wzrostu wiedzy i umiejętności uczniów.

Aneta Wąsek-Powrózek

   

Informacja dotycząca realizacji projektu pt. „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu” w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim

Dyrekcja szkoły zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w realizacji projektu, którego przedmiotem jest
organizacja i przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających oraz kół zainteresowań dla uczniów Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach umowy o pracę w roku szkolnym 2017/2018 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, dydaktyczno- rozwijających z zakresu matematyki, geografii, chemii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, informatyki oraz kół: matematycznych, przyrodniczych, językowych, programistycznych dla uczniów I-IV Technikum Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim w ramach projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 12.2 „Kształcenie ogólne.

 1. Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

data zamieszczenia: 26-09-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
dostawa: Odczynników i substancji chemicznych do wyposażenia pracowni przyrodniczej,
Sprzętu niezbędnego do przeprowadzania doświadczeń/eksperymentów/obserwacji,
Podstawowego wyposażenia pracowni przyrodniczej, Pomocy dydaktycznych
do Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim” w ramach projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”

 1. Informacje o ogłoszeniu
  1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.1
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.2
  3. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.3
  4. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.4
  5. Formularz ofertowy
  6. Formularz cenowy - Zadanie nr.1
  7. Formularz cenowy - Zadanie nr.2
  8. Formularz cenowy - Zadanie nr.3
  9. Formularz cenowy - Zadanie nr.4
  10. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  11. Wzór umowy
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Zawiadomienie o wyborze oferty

data zamieszczenia: 25-09-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
organizacja i przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno -zawodowego indywidualnego i grupowego dla uczniów Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim – 4 części w ramach projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”

 1. Ogłoszenie
 2. Istotne warunki zamówieniawraz z załącznikami
  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Wzór umowy
  3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  5. Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
  6. Wzór Formularza Ofertowego
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty

data zamieszczenia: 25-09-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z podniesienia kompetencji kluczowych w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim w ramach projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”

 1. Zapytanie ofertowe
  1. Szczegółowy Opis i specyfikacja Przedmiotu Zamówienia
  2. Oferta cenowa
  3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym
  4. Wzór umowy
 2. Informacja z Otwarcia ofert
 3. Zawiadomienie o wyborze oferty

data zamieszczenia: 21-09-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim w ramach projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”

 1. Ogłoszenie
 2. Istotne warunki zamówienia wraz z załącznikami
  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Wzór umowy
  3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  5. Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
  6. Wzór Formularza Ofertowego
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty

data zamieszczenia: 21-09-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
dostawa sprzętu informatycznego do pracowni ITC oraz dostawa klimatyzatora do pracowni ITC do Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim w ramach projektu "Moja wiedza, mą drogą do sukcesu"

 1. Informacje o ogłoszeniu
 2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.1
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.2
  3. Formularz ofertowy
  4. Formularz cenowy
  5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  6. Wzór umowy
 3. Pytania i odpowiedzi:
  1. Pytania nr 1 - Odpowiedzi nr 1
 4. Informacja z Otwarcia ofert
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty

data zamieszczenia: 21-09-2017

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz